at the restaurant

DSC6914
DSC 0999
DSC6917
DSC6919
DSC 1001
DSC7003

at the swimming pool

DSC6757
DSC 1036
DSC 1058
DSC6920
DSC6911
DSC 1062
DSC 0998
DSC6914
HPIM1218
DSC 0954
DSC 1052
DSC 1054

at the bar

DSC03019
DSC6996
DSC 1740
DSC7043
DSC6995
DSC 1727
CORALLI 260
DSC 1084
DSC 1058
DSC 1748
DSC7013
DSC7038

on the Livadakia beach

DSC0118
DSC03011
Main Foto
DSC0498 1
DSC 1082
DSC 1766
CORALLI 101
DSC6928
DSCN1675
 DSC0325
DSC6961
DSC03019
DSC 1084
DSC 1734

Coralli Camping

DSC 1703
 DSC6940
 DSC6947
CORALLI 134
CORALLI 128
DSC6925
DSC 1706
DSC 1015
CORALLI 195

Serifos

15
Old Mines Serifos
Koutalas2
Beaches
1
DSC 3477
DSCN1720
Ekl
58
DSC 4740 1 2
Aerino Bar In Serifos Island
DSC0020
46
DSC0050
DSC 5086 7 8
DSC0024
DSC 1899
DSC 3438

common-use facilities

DSC04127P
DSC6990
DSC04124P
CORALLI 100
DSC6988
DSC0162
DSC6937
BBQ
DSC 1038

Coralli - landscape view

SERIFOS 1
SERIFOS 2